Generalforsamling

Ullerød Vandværk a.m.b.a.
indkalder til
Generalforsamling
onsdag den 26. april 2017 kl. 19
på Grundtvigs Højskole, Frederiksværksgade 147


DAGSORDEN
 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Det reviderede regnskab 2016 til godkendelse.
 4. Budget 2017 og 2018 til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag:
  Forslag skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 12. april 2017.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen - på valg er:
  Charlotte Schleiter
  Peter Jørgensen
  Valg af suppleanter - på valg er:
  Poul Simonsen
  Jens Estrup
 7. Valg af revisor - på valg er:
  Kappelskov Revision
 8. Eventuelt.

Bestyrelsen
Copyright © Ullerød Vandværk A.m.b.a. og Pejse A/S