VELKOMMEN TIL ULLERØD VANDVÆRK
Ullerød Vandværks formål er at forsyne andelshaverne inden for værkets forsyningsområde med rigeligt, godt og velsmagende vand til lavest mulige pris.
Værket har en indvindingstilladelse på 225.000 m³ pr. år, og udpumper ca. 225.000 m³.
I Ullerød forsyner vi mere end 2.200 boliger med vand, fordelt til ejendomme, lejligheder, virksomheder, skoler og institutioner.

På hjemmesiden finder du alle relevante informationer om vores vand og vandværk. Analyser, besparelser, priser med meget mere. Ønsker du mere info end du finder på hjemmesiden,
er du velkommen til at rette henvendelse til vandværket i kontortiden.
CHARLOTTE SCHLEITER Formand for bestyrelsen og har det
overordnede ansvar for vandværket.
THOMAS STAHL Driftsleder og har blandt andet
ansvar for drift, vandkvalitet og økonomi.