Vandspild

Eftergivelse af vandafgift ved vandspild

Ved brud på vandrør og installationer kan vandafgiften eftergives. Der skal foreligge en skriftlig og begrundet anmodning med bekræftelse af VVS-installatør.
Ansøgningsformular med udførlig vejledning kan downloades her:


Ledningsbruddet må ikke kunne tilregnes som forsætligt eller groft uagtsomt, og der skal være udøvet rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet.
I de områder hvor der er sket udskiftning af hovedforsyning og stikledninger og vandværket skriftligt har gjort opmærksom på, at evt. jernledninger skal udskiftes (og forbrugeren ikke har levet op hertil) kan det ikke forventes at vandafgiften eftergives.