Takstblad - gældende fra 1. januar 2023
Kr. excl.
moms  
Kr. incl.
moms  
Driftsbidrag og statsafgift:
   
Fast årligt bidrag pr. boligenhed (en-familie, sommerhus, lejlighed m.v.)
Større forbrugere betaler efter nedenstående fordelingsnøgle.
600,00 750,00
Fast årligt bidrag pr. sprinklerstik 4.800,00 6.000,00
Vandbidrag: betales efter forbrug – pr. kbm 7,20 9,00
Vandskat til staten: betales efter forbrug – pr. kbm 6,37 7,96
VANDFORBRUG I ALT, pr. kbm 13,57 16,96

Diverse gebyrer:
   
Rykkergebyr ved manglende betaling, pr. gang (momsfri) 100,00 u/moms
Lukkegebyr - samt evt. ekstraordinære udgifter (momsfri) 800,00 u/moms
Genåbningsgebyr - samt evt. ekstraordinære udgifter 800,00 1.000,00
Vandmålerskift - efter fortsætlig skade, f.eks. frost, incl. udskiftning 1.600,00 2.000,00
Ekspeditionsgebyr - kopi af årsopgørelse og øvrigt materiale, pr. gang 320,00 400,00
     
Anlægsbidrag:
   
Inden en vandforsyning kan etableres, skal der betales tilslutningsbidrag vandværket til
pr. boligenhed, bestående af bidrag til hovedanlæg, forsyningsledning og stikledning.
 
Hovedanlægsbidrag ved fordelingstal 1
Større forbrugere betaler efter nedenstående fordelingsnøgle.
7.640,00 9.550,00
Forsyningsledningsbidrag ved fordelingstal 1
Større forbrugere betaler efter nedenstående fordelingsnøgle.
6.900,00 8.625,00
Stikledningsbidrag
(32/40 mm inkl. anboring, stophane og vandmåler)
Ved større stikledninger kan bidraget fastsættes efter de faktiske omkostninger.
15.120,00 18.900,00
ANLÆGSBIDRAG I ALT, pr. ejendom 29.660,00 37.075,00
Sprinklerstik 62.000,00 77.500,00
Byggevand
Der opkræves byggevand med fast beløb pr. ejendom/boligenhed
600,00 750,00
Forsynings- og stikledningsbidrag kan reguleres hvert år pr. 1. januar.


Årsforbrug større end 500 m3:
Fordelingsnøgle vedr. hovedanlægsbidrag og fast afgift:   Forbrugsenheder =
fordelingstal
Boligenhed (en-familiebolig, ejerlejlighed, sommerhus, andelsbolig, lejlighed) samt forretning og andre småerhverv   1,0
     
Ved årsforbrug større end 500 kbm stiger fordelingsnøglen fra 1,0 med 0,5 hver gang forbruget overskrider en progressiv skala med 250 kbm. Interval første gang ved 501 kbm. Således:    
årsforbrug   501 -   750 kbm   1,5
årsforbrug   751 - 1000 kbm   2,0
årsforbrug 1001 - 1250 kbm   2,5
årsforbrug 1251 - 1500 kbm   3,0
årsforbrug 1501 - 1750 kbm   3,5
årsforbrug 1751 - 2000 kbm   4,0
årsforbrug 2001 - 2250 kbm   4,5
årsforbrug 2251 - 2500 kbm   5,0
    o.s.v.Copyright © Ullerød Vandværk A.m.b.a. og Pejse A/S