Praktiske oplysninger

Ullerød Vandværk A.m.b.a.
Tulstrupvej 4
3400  Hillerød
Telefon: 4826 6517
E-mail: kontor@ullerodvand.dk
Web: www.ullerodvand.dk
CVR-nr.: 34 01 88 47

Driftskontor Administration
Spørgsmål vedr. vand, kvalitet, brud mm Spørgsmål vedr. årsopgørelser, flytning mm
Telefon 4826 6517, mandag til torsdag Telefon 4290 9091, mandag til torsdag
mellem kl. 9 og 16 mellem kl. 9 og 15

Uden for telefontiden fungerer telefonen som vagttelefon i tilfælde af brud på vandledning o.lign.

Husk altid at meddele ejerskifte til vandværket, hvis du sælger din ejendom.

Når du sælger din ejendom, skal du huske at få slettet betalingsaftalen hos PBS/NETS, hvis du har betalt vandforbrug via betalingsservice. Sletningen skal foretages i din netbank eller af dit pengeinstitut. Hvis PBS/NETS-aftalen ikke bliver slettet, risikerer du, at fremtidige regninger vedr. vandforbrug vil blive trukket på din bankkonto, selv om vandværket har registreret ejerskiftet, idet betalingsaftalen er knyttet til ejendommens forbrugsnummer i vandværkets edb-system.

Vandværket tilbagebetaler ikke vandforbrug som følge af manglende afmelding af betalingsservice. Det skyldes, at vi alene registrerer indbetaling af vandforbrug efter ejendommens adresse og forbrugsnummer og således ikke har mulighed for at se, hvem der har foretaget betalingen.