Praktiske oplysninger

Post sendes til:

Ullerød Vandværk Amba
Tulstrupvej 4
3400  Hillerød

Telefonisk henvendelse på
telefon 48 26 65 17 mandag, tirsdag og onsdag mellem kl. 10-12.
Udenfor telefontid kan driftslederen træffes på 26 34 38 00.

Telefon: 48 26 65 17
E-mail: mail@ullerodvand.dk
Web: www.ullerodvand.dk
CVR-nr.: 34 01 88 47

Uden for telefontiden fungerer telefonen kun som vagttelefon i tilfælde af vandbrud o.lign.

Husk altid at meddele ejerskifte til vandværket, hvis du sælger din ejendom.

Husk, når du sælger din ejendom, at få slettet betalingsaftalen hos PBS/NETS, hvis du har betalt vandforbrug via betalingsservice. Sletningen skal foretages i din netbank eller af dit pengeinstitut. Hvis PBS/NETS-aftalen ikke bliver slettet, risikerer du, at fremtidige regninger vedr. vandforbrug vil blive trukket på din bankkonto, selv om vandværket har registreret ejerskiftet, idet betalingsaftalen er knyttet til ejendommens forbrugsnummer i vandværkets edb-system.

Vandværket tilbagebetaler ikke vandforbrug som følge af manglende afmelding af betalingsservice. Det skyldes, at vi alene registrerer indbetaling af vandforbrug efter ejendommens adresse og forbrugsnummer og således ikke har mulighed for at se, hvem der har foretaget betalingen.