Vandkvalitet

Det grundvand, vi bruger til drikkevand, stammer fra nedbør som er strømmet ned gennem jordlagene. Undervejs i denne proces sker der nogle ændringer i vandet og der afgives bl.a. nogle naturligt forekommende stoffer som magnesium, jern og calcium til vandet. Disse naturligt forekommende stoffer måles der regelmæssigt for.

Derudover har forskellige menneskelige aktiviteter i naturen bevirket, at en række miljøfremmede stoffer også påvirker vandkvaliteten. Spild af olie, kemikalier m.v. og brug af sprøjtemidler har desværre ført til at spor af disse miljøfremmede stoffer ses i grundvandet.

Vandkvaliteten

På vandværket foretager vi en simpel vandbehandling ved at ilte vandet og filtrere det i sandfiltre.
For at sikre at dit vand har en ensartet og høj kvalitet, tager vi vandprøver efter et kontrolprogram, som er godkendt af Hillerød Kommune.
Vi tager som minimum 8 årlige drikkevandsprøver, som bliver undersøgt for mange forskellige stoffer. Hvert fjerde år tager vi vandprøver fra hver af vandværkets boringer, og de undersøges for de samme mange stoffer som den årlige drikkevandsprøve. Vi får undersøgt vandet på et godkendt laboratorium.
Vi analyserer vandet ved forbrugernes vandhaner, ligesom vandet analyseres for visse stoffer, inden det forlader vandværket.
De steder, hvor vi tager vandprøverne, bliver temperatur, lugt, og smag undersøgt med det samme.

Vandet undersøges for:

 • • Mikrobiologiske forhold
  Kimtal ved 22o C, kim 37o C, coliforme bakterier, E.coli og enterokokker.

  • Fysik og kemi
  Det er en lang række stoffer, herunder jern, mangan, nitrat, vandets hårdhedsgrad og pesticider.

  De stoffer, der undersøges for, er beskrevet i drikkevandsbekendtgørelsen, som du kan læse på retsinformation.dk: Drikkevandsbekendtgørelse

  Du kan se resultaterne af de seneste vandanalyser ved at klikke på en box til højre
  Hvis du vil vide mere om vandanalyser og drikkevandets hovedbestanddele samt mikrologiske parametre, kan du læse ”Sådan læser du en vandanalyse” på Danske Vandværkers hjemmeside: Sådan læser du en vandanalyse

Overskridelser af kvalitetskrav

De seneste år har der ikke været overskridelser af de vejledende kvalitetskrav.

Andre oplysninger

Områder som forsynes af dit vandværk er fastlagt i kommunens forsyningsplan.

Så meget vand indvinder vi årligt

Vandværket udpumper ca. 220.000 m3 årligt til 1.515 ejendomme/andelshavere svarende til ca. 2.000 forbrugere.

Her henter vi dit vand

Vandværket har 3 boringer, som er placeret rundt om vandværket på Tulstrupvej 4. Alt vandet pumpes op fra disse boringer, som har en dybde på cirka 60-65 meter.

Denne forbrugerinformation er lovpligtig efter bestemmelsen i Miljø- og Fødevareministeriets gældende bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (kapitel 8).