Generalforsamling

Ullerød Vandværk a.m.b.a.
indkalder til
Generalforsamling
mandag den 15. april 2024 kl. 19
på Grundtvigs Højskole, Frederiksværksgade 147, Hillerød


DAGSORDEN
 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Det reviderede regnskab 2023 til godkendelse.
 4. Budget 2024 og 2025 til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag:
  Forslag skal afgives skriftligt til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen - på valg er:
  Anne Mette Dahl Trap
  Peter Thue Poulsen
  Jens Estrup
  Valg af suppleant - på valg er:
  Torben Stensvig
 7. Valg af revisor - på valg er:
  Kappelskov Revision
 8. Eventuelt.
Bestyrelsen


Copyright © Ullerød Vandværk A.m.b.a. og Pejse A/S