Generalforsamling

Ullerød Vandværk a.m.b.a.
indkalder til
Generalforsamling
tirsdag den 17. april 2018 kl. 19
på Grundtvigs Højskole, Frederiksværksgade 147


DAGSORDEN
 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Det reviderede regnskab 2017 til godkendelse.
 4. Budget 2018 og 2019 til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag:
  Forslag skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 3. april 2018.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen - på valg er:
  Jørgen Berner
  Anne Mette Dahl Trap
  Jan Nissen
  Valg af suppleanter - på valg er:
  Jens Estrup
  Peter Thue Poulsen
 7. Valg af revisor - på valg er:
  Kappelskov Revision
 8. Eventuelt.

Bestyrelsen
Copyright © Ullerød Vandværk A.m.b.a. og Pejse A/S