Generalforsamling

Ullerød Vandværk a.m.b.a.
indkalder til
Generalforsamling
onsdag den 22. april 2020 kl. 19
på Hasta La Vista, Falkevej 15


DAGSORDEN
 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Det reviderede regnskab 2019 til godkendelse.
 4. Budget 2020 og 2021 til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag:
  Forslag skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8. april 2020.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen - på valg er:
  Anne Mette Dahl Trap
  Jan Nissen
  Peter Thue Poulsen
  Valg af suppleant - på valg er:
  Jens Estrup og Torben Stensvig
 7. Valg af revisor - på valg er:
  Kappelskov Revision
 8. Eventuelt.
Bestyrelsen

Efter generalforsamlingen er vandværket vært ved en let anretning, med øl, vand og kaffe.
Copyright © Ullerød Vandværk A.m.b.a. og Pejse A/S