Generalforsamling

Ullerød Vandværk a.m.b.a.
indkalder til
Generalforsamling
onsdag den 27. april 2022 kl. 19
på Hillerød Vest Skolen, Ålholm afdeling, Teglværksvej 19, lokale A3


DAGSORDEN
 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Det reviderede regnskab 2021 til godkendelse.
 4. Budget 2022 og 2023 til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag:
  Forslag skal afgives skriftligt til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen - på valg er:
  Anne Mette Dahl Trap
  Jan Nissen
  Peter Thue Poulsen
  Valg af suppleant - på valg er:
  Jens Estrup
 7. Valg af revisor - på valg er:
  Kappelskov Revision
 8. Eventuelt.
Bestyrelsen


Copyright © Ullerød Vandværk A.m.b.a. og Pejse A/S