Generalforsamling

Ullerød Vandværk a.m.b.a.
indkalder til
Generalforsamling
onsdag den 28. april 2021 kl. 19
på Hasta La Vista, Falkevej 15


DAGSORDEN
 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Det reviderede regnskab 2020 til godkendelse.
 4. Budget 2021 og 2022 til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag:
  Forslag skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 13. april 2021.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen - på valg er:
  Charlotte Schleiter
  Peter Jørgensen
  Valg af suppleant - på valg er:
  Jens Estrup
 7. Valg af revisor - på valg er:
  Kappelskov Revision
 8. Eventuelt.
Bestyrelsen


Generalforsamlingen afholdes med forbehold for COVID-19.
Copyright © Ullerød Vandværk A.m.b.a. og Pejse A/S