Generalforsamling

Ullerød Vandværk a.m.b.a.
indkalder til
Generalforsamling
onsdag den 10. april 2019 kl. 19
på Grundtvigs Højskole, Frederiksværksgade 147


DAGSORDEN
 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Det reviderede regnskab 2018 til godkendelse.
 4. Budget 2019 og 2020 til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag:
  Forslag skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 27. marts 2019.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen - på valg er:
  Charlotte Schleiter
  Peter Jørgensen
  Valg af suppleanter - på valg er:
  Jens Estrup
  Torben Stensvig
 7. Valg af revisor - på valg er:
  Kappelskov Revision
 8. Eventuelt.

Bestyrelsen
Copyright © Ullerød Vandværk A.m.b.a. og Pejse A/S