Generalforsamling

Ullerød Vandværk a.m.b.a.
indkalder til
Generalforsamling
mandag den 24. april 2023 kl. 19
på Grundtvigs Højskole, Frederiksværksgade 147, Hillerød


DAGSORDEN
 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Det reviderede regnskab 2022 til godkendelse.
 4. Budget 2023 og 2024 til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag:
  Forslag skal afgives skriftligt til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen - på valg er:
  Charlotte Schleiter
  Peter Jørgensen
  Valg af suppleant - på valg er:
  Flemming Vormbak - ønsker ikke genvalg
 7. Valg af revisor - på valg er:
  Kappelskov Revision
 8. Eventuelt.
Bestyrelsen


Copyright © Ullerød Vandværk A.m.b.a. og Pejse A/S