Måleraflæsning

Vandværket anvender elektroniske vandmålere, som aflæses ved "drive by".

Målerne aflæses i begyndelsen af januar, hvor vi langsomt kører forbi alle ejendomme og modtager målerstanden på en computer. På vandværket overføres da aflæste målertal til afregningssystemet og er klar til den årlige opgørelse.

Der udsendes derfor ikke længere aflæsningskort.

Det årlige vandforbrug kan ses på fanen "Mit forbrug".

Målerstanden og det årlige vandforbrug videregives til Hillerød Forsyning, Spildevand, der bruger målerstanden til beregning af spildevandsafgiften.