Målerkontrol og udskiftning

Vi kontrollerer løbende vandmålerne, for at afregningen bliver mest fair og betryggende for alle forbrugere. Kontrollen sker ved løbende stikprøvekontroller.

Udskiftning og stikprøvekontrol hvert 9. år

I praksis betyder ordningen, at der skal udtages et antal målere til kontrol hvert 9. år.
Hvis målerne godkendes af akkrediteret kontrolinstans, kan alle målere i samme parti sidde i yderligere 9 år.
Batteriet i vandmåleren har en forventet levetid på max. 15 år, så selvom målerne godkendes efter 9 år, skal de skiftes inden batteriet mangler strøm.

Vandværkets kontrolsystem er etableret efter gældende lovbekendtgørelse.


Flowmålere fra Kamstrup

Vandværket anvender flowmålere med ultralyd fra Kamstrup. Ultralydsmålere giver en højere målenøjagtighed og dermed en mere korrekt aflæsning and andre typer målere. Vandmålerne er elektroniske og overfører målerstanden til vandværkets modtageudstyr, når vi kører forbi på vejen. Som forbruger slipper du for den normale årlige aflæsning af vandmåleren til vandværket. Målerne er støjfri, da der ikke er nogen bevægelige dele og de har en forventet levetid på ca. 14-16 år. Målerne er miljøvenlige og danskproducerede. Foruden volumenvisning viser displayet en række informationskoder, bl.a. lækovervågning, hvormed vandspild kan opdages meget hurtigt. Vandværket har udskiftet alle målere til flowmålere i 2012-2014.


Fejl i vandmåleren

Du kan få kontrolleret vandmåleren, hvis du mener der er fejl i dit vandforbrug. Vi nedtager måleren og sender den til kontrolmåling. Samtidig opsætter vi en ny måler. Målertesten koster kr. 2.000. Hvis der er fejl på vandmåleren, betaler vandværket for målertesten og afregner samtidig et forkert forbrug.