Opkrævningsterminer

Vandforbruget opkræves én gang årligt ved udsendelse af regning/årsopgørelse i januar måned. Regningen består af opgørelse for sidste kalenderår og a conto regning for indeværende år. Årsopgørelsens saldo indregnes i á conto regningen for indeværende år.

Vandregningen består af tre dele:
- forbrugt vand
- et fast årligt tilslutningsbidrag
- vandskat til staten
Priserne fremgår af takstbladet. Der tillægges moms til alle priser.

Sammen med regningen følger et indbetalingskort, hvor man kan tilmelde sig Betalings-Service via PBS/NETS, hvis man ønsker at de fremtidige vandregninger betales automatisk. Selve tilmeldingen til PBS/NETS foretages via eget pengeinstitut.

For sen betaling

Hvis regningen betales for sent, tillægges renter og bliver det nødvendigt at udsende rykkere, tillægges et gebyr på kr. 100,- pr. rykker. Ved hel eller delvis manglende betaling kan vandværket lukke for vandtilførslen. De i årets løb i alt tilskrevne renter og gebyrer fremgår af årsopgørelsen.

Hvis du flytter skal du huske at slette en eventuel betalingsaftale hos Betalings-Service (PBS/NETS). Ellers risikerer du, at der efter flytningen stadig vil blive trukket penge på din konto, da betalingsaftalen er knyttet til ejendommens forbrugsnummer. Du kan slette betalingsaftalen i din netbank eller ved at kontakte dit pengeinstitut.