Hyppigt stillede spørgsmål

Hvad koster en m3 vand?
Svar: 1 m3 vand (1.000 liter) koster kr. 16,97 i 2018.

Hvor mange liter vand bruger en person i gennemsnit pr. døgn?
Svar: 119 liter pr. person pr. døgn (2006-tal)

Jeg har købt ny opvaskemaskine, hvad er vandets hårdhedsgrad?
Svar: 15,8° dH

Hvad gør jeg, når mit vasketøj er blevet gult på grund af snavs i vandet?
Svar: Hvis din bomuldstøjvask er blevet gul på grund af snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud, anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende: Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 ltr. vand. Efter ca. ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 ltr. vand. Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.

Må jeg bruge vand til at vaske min bil?
Svar: Ja, men det kan godt betale sig at opsamle regnvand.

Må jeg bruge vand til at vande min have?

Svar: Ja, men det kan godt betale sig at opsamle regnvand.

Opfylder vandets kvalitet gældende regler?
Svar: Ja, vandværket tager jævnligt prøver. Se prøveresultater under menuen "Vandkvalitet".

Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg opdager en vandsprængning?
Svar: Til vandværkets kontor. Evt. telefonsvarer viderestiller til vagthavende.

Hvor er min stophane placeret?
Svar: Som oftest i offentlig vej eller ved skel. Stophanen er vandværkets ejendom.

Kan jeg stole på at min vandmåler viser korrekt?
Svar: Ja, læs evt. mere under "Målerkontrol og udskiftning".

Skal jeg holde løbende kontrol med mit forbrug?
Svar: Ja, og også med de nye elektroniske vandmålere.

Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg ikke forstår min vandregning?
Svar: Til vandværkets kontor.

Hvordan melder jeg flytning til vandværket?
Svar: Under menuen "Salg/ejerskifte", pr. e-mail eller pr. brev. Husk ved ejerskifte at få købers rådgiver til at lave refusionsopgørelse for vandforbrug.

Hvad vil det sige, at være andelshaver/interessent i vandværket?
Svar: At du er medejer af vandværket og kan møde op på generalforsamlingen.