Pas på drikkevandet

1 m3 vand (1.000 liter) koster kr. 16,97 i 2020 (vand 9,00 og vandskat 7,97, incl. moms).

Vi er blevet bedre til at spare på vandet, men det er fortsat vigtigt at være opmærksom på sine vaner og vandinstallationer. Tjek jævnligt om der er utætte vandinstallationer på ejendommen. Utætheder kan aflæses på displayet på vandmåleren, hvor der står "LEAK" hvis der er en utæthed. Vandmåleren registrerer, hvis der ikke har været et fuldstændigt stop i løbet af døgnet.
Vandspild er overflødigt forbrug, som ingen har glæde af.
Hver gang, du sparer på vandet, er du med til at sikre, at vi også har rent grundvand i fremtiden.

Typisk vandforbrug

Hvor meget vand den enkelte person bruger varierer meget, men vi bruger ca 80-150 liter pr. person hver dag, svarende til 30-55 m3 pr. år.

De 80-150 liter pr. person fordeles således:
- Personlig hygiejne: ca. 39 liter pr. døgn
- Toiletskyl: ca. 28 liter pr. døgn
- Tøjvask: ca. 14 liter pr. døgn
- Opvask/rengøring: ca. 16 liter pr. døgn
- Mad/drikke: ca. 10 liter pr. døgn
- Øvrigt: ca. 8 liter pr døgn

Forbruget er meget afhængigt af, hvor mange personer der bor i husstanden. Jo flere personer der bor i husstanden, jo mindre er vandforbruget pr. person. Det hænger sammen med, at det er lettere at fylde vaskemaskinen og opvaskemaskinen helt op, når der er flere brugere, og rengøringen er typisk den samme, uanset om der bor en eller flere personer i husstanden.

- Vandforbrug ved brusebad (5 min med sparebruser): ca. 30-40 liter
- Vandforbrug ved karbad: ca. 125 liter

Vandforbruget er selvfølgelig også meget afhængig af, hvor meget der fokuseres på vandforbrug i husstanden.

Forbruget af vand kan begrænses ved at:
Fylde vaske- og opvaskemaskine helt op hver gang de anvendes. Vær opmærksom på vandforbruget, når du køber nye.
Tag brusebad i stedet for karbad og luk for vandet under indsæbning. Monter sparebrusere.
Lad vandet løbe lidt, fyld en kande og sæt den i køleskabet i stedet for, at lade vandet løbe hver gang, der er brug for et glas vand - skift vandet i kanden hver dag.
Når du vasker bil, så brug en børste i stedet for slange.
Ved havevanding kan du bruge en kande i stedet for slange. Vand om aftenen, så fordamper der mindre vand. Vælg eventuelt planter til haven, der ikke kræver meget vand.
Vær opmærksom på, at toilettet ikke "løber". Udskift gamle toiletter med nye dobbeltskyllende toiletter.
Undlad at bruge rindende vand til opvask, rengøring af grøntsager, optøning af frostvarer m.v.
Luk for vandet når du børster tænder.